Voorwaarden

Anita's Poppenhuis is een internetwinkel van Modelbouw Krikke zonder fysieke winkel of showroom. Op de site gemaakte bestellingen kunnen desgewenst in de modelbouwzaak afgehaald worden.

Onze post wordt verzorgd door GLS en Post.nl waarvoor wij u een deel van de kosten in rekening brengen.

Bestellingen op de Anita's Poppenhuis, Modelbouw Krikke en Netshop.nl sites kunnen voor verzending samengevoegd worden om portokosten te besparen. Selecteer bij uw eerste order: "Standaard- Per Post"

Bij een tweede bestelling in een andere Krikke Shop kiest u in het menu: "Combinatieorder" om ons te laten weten dat bestellingen samengevoegd moeten worden. De hier berekende portokosten worden aan u teruggestort.


Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Alle vermelde prijzen zijn in Euro's inclusief 21% omzetbelasting. Door de stijgende kosten, zien we ons genoodzaakt u een deel van de porto- en administratiekosten in rekening te brengen. Na de verzendlocatie-selectie op het bestelformulier, worden uw portokosten berekend. Portokosten voor bijzonder zware en/of grote zendingen kunnen afwijken van de automatisch berekende tarieven.

Leveringen kunnen plaatsvinden na verrekening per iDeal. Betaling middels Telebank/Girotel is ook een optie. Betalingsgegevens vindt u op de orderbevestiging. Niet op voorraad zijnde artikelen worden zo snel mogelijk nageleverd of wordt hiervan het aankoopbedrag op uw rekening teruggestort. Mochten toegezegde betalingen na 8 dagen niet op onze rekening zijn bijgeschreven, beschouwen wij de bestelling geannuleerd. Verrekening van bestellingen naar het buitenland uitsluitend na vooruitbetaling. De verzending geschiedt bij voorkeur per post. De goederen blijven eigendom van Modelbouw Krikke tot deze geheel zijn betaald.

Bij het invoeren van het programma zullen er ongetwijfeld foutjes ingeslopen zijn. Ook plotselinge prijswijzigingen zullen we niet altijd direct kunnen veranderen op de site. Voor wat betreft prijzen, afmetingen, aantallen etc. moeten we dan ook een voorbehoud maken. Het is dus belangrijk dat we over een juist contact adres, (postadres, e-mailadres, telefoon- of faxnummer) van u beschikken, zodat we u kunnen bereiken om eventuele tekortkomingen onzerzijds te bespreken. Bovendien bestaat de mogelijkheid altijd dat een door u besteld artikel tijdelijk niet leverbaar, of helemaal vervallen is. Ook hiervoor zal persoonlijk contact noodzakelijk blijken om tot alternatieven te komen of een terugbetaling te regelen, vooropgesteld dat u uit het aangebodene geen rechten kunt ontlenen.

We hebben duizenden artikelen op voorraad welke direct te leveren zijn. Toch zal het gebeuren dat we eens een leeg vakje aantreffen. Ervaring leert echter dat we over `t algemeen binnen 14 dagen kunnen naleveren. Hetzelfde geldt voor, niet op voorraad, commercieel weinig gangbaar materiaal, waarvan we u  het bestaan toch niet willen onthouden.

Met dezelfde reden hebben we op verschillende pagina`s het internetadres vermeld van onze fabrikanten en leveranciers voor nog verdergaande informatie. Hierop gevonden artikelen kunnen vervolgens via "Uw mededeling aan ons" veelal door ons (misschien zelfs uit voorraad) geleverd worden. Vermeld in dit geval wel goed de naam van de fabrikant, een produktomschrijving en het artikelnummer. Wij zijn in ons aanbod zo duidelijk mogelijk en u selecteert uiteraard zeer bewust. Mocht het toegezonden artikel, als gevolg van onduidelijkheid onzerzijds, niet aan uw verwachtingen voldoen kunt u dit, mits ongebruikt, onbeschadigd, binnen 14 dagen gefrankeerd aan ons retourneren. Neem in voorkomende gevallen even contact met ons op om een juiste afhandeling te bespreken. We moeten op deze regeling wel een uitzondering maken. Speciaal voor u bestelde artikelen (te denken valt aan specifieke motor- gereedschap- en modelonderdelen) kunnen niet geretourneerd worden. Zelfs kan het voorkomen dat we voor een speciale bestelling een aanbetaling van u verlangen. Reclamering betreffende een kapot- of anderszins niet functionerend product dient binnen 14 dagen na aflevering te geschieden. Neem ook in dit geval contact met ons op, want onaangekondigde en/of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Op de door ons verkochte elektronica zit een garantie-termijn van minimaal 6 tot maximaal 24 maanden op fabricage fouten. Bewaar hiervoor uw aankoopbewijzen. Onoordeelkundig gebruik, ompoling, overbelasting, eigen ingrepen en het veranderen van kabelaansluitingen doet de garantie vervallen. Modelbouw Krikke kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van Nederlandse wettelijke regelgeving voor haar risico komen. Met het bestellen van enig artikel op deze site verklaart u zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Anita's Poppenhuis - Modelbouw Krikke - Krikke's Plastic Model Kits