Privacy - Veiligheid

 

Deze site maakt gebruik van cookies voor analyses en om uw on-line bestelling mogelijk te maken.
Modelbouw Krikke zal met uw persoonsgegevens zeer behoedzaam omgaan en deze alleen intern gebruiken.

Contactgegevens:
V.O.F. Modelbouw Krikke
Nieuweweg 22
9711 TE Groningen 
(+31) (0)50-3140306
https://www.anitaspoppenhuis.nl
Versie: 2018-05-28

Anita Krikke is de Functionaris Gegevensbescherming van VOF Modelbouw Krikke. Zij is te bereiken via anita@krikke.net

Persoonsgegevens die wij verwerken:
VOF Modelbouw Krikke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons ShopFactory webwinkelprogramma:

Internetbestellingen:
Voor het uitvoeren van je internetbestelling zijn je N.A.W. (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens nodig voor de bezorging. Daarnaast vragen wij om je e-mail adres en telefoonnummer voor de communicatie. De bij een internetbestelling ingevoerde gegevens kunnen om administratieve redenen niet verwijderd worden en moeten om belastingtechnische redenen minimaal 7 jaar bewaard blijven.

Nieuwsbrieven worden uitsluitend verstuurd op verzoek. Het door jou hiervoor beschikbaar gestelde email-adres is niet gekoppeld aan enig ander bestand. Uitschrijven kan middels de opt-out onder aan de online nieuwsbrief: https://www.netshop.nl/nieuwsbrief/ of met een mailtje aan nieuwsbrief@modelbouwkrikke.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden:
VOF Modelbouw Krikke deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VOF Modelbouw Krikke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VOF Modelbouw Krikke jouw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming.

Noodzakelijke deling met:
Santu.com - Het ShopFactory webshop platform - je ingevoerde gegevens voor de verwerking van je bestelling
One.com - Internet provider - Host van onze websites - je ingevoerde gegevens
Exact.com - Wij maken gebruik van het Exact-online administratieprogramma - je ingevoerde gegevens
ING Bank - NAW gegevens - voor de betaling
Post.nl - NAW gegevens - voor de levering
Accountant - Je ingevoerde gegevens in de webshop - Voor o.a. opmaak jaarverslag t.b.v. de belastingdienst
Belastingdienst

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
VOF Modelbouw Krikke gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VOF Modelbouw Krikke gebruikt geanonimiseerde cookies met een puur technische functionaliteit die ervoor zorgen dat je winkelmandje werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om het websitebezoek te analyseren, de site goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst van Google die ons inzicht geven over o.a.:
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
Cookie: Googly Analytics - Adwords
Naam: gtag.js
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Deze functie is door jou uit te schakelen.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor Google cookies onderaan de "Privacy" pagina of door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het geheel blokkeren van cookies in je browser schakelt overigens wel de bestelfunctie in onze webshops uit. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOF Modelbouw Krikke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anita@krikke.net. Hierbij nogmaals opgemerkt dat de bij een bestelling ingevoerde gegevens onlosmakelijk verbonden zijn aan de factuur die voor een periode van zeven jaar niet gewijzigd op verwijderd kan en mag worden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

VOF Modelbouw Krikke wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
VOF Modelbouw Krikke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met anita@krikke.net

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anita@krikke.net.

Geautomatiseerde besluitvorming:
VOF Modelbouw Krikke neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VOF Modelbouw Krikke) tussen zit. VOF Modelbouw Krikke, gevestigd aan Nieuweweg 22, 9711 TE Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.